Re- START! Warszawska bohema czeka na nowe życie.

Weź udział w projekcie rezydencji artystycznej Fundacji im. Zbyszka Maleszewskiego. Artysta, rzeźbiarz, uczestnik warszawskiej bohemy lat powojennych, żołnierz AK, żył i tworzył w pracowni na ul. Bugaj przy warszawskiej starówce. Jego twórczość, życie, otoczenie pracowni czeka na artystyczną interpretację. Czekamy na zgłoszenia artystów sztuk wizualnych, którzy w ramach 3 tygodniowej rezydencji stworzą pracę, która następnie będzie wystawiona w jego pracowni.

O projekcie

• projekt: „Re – START! - studium przypadku w procesie rewitalizacji społeczno – kulturowej pracowni artystycznej Zbigniewa Maleszewskiego”
• realizowany przez Fundację na rzecz Rzeźby Polskiej im. Zbigniewa Maleszewskiego
• ze środków Stołecznego Konserwatora Zabytków w Warszawie

Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej pracowni Zbigniewa Maleszewskiego przy ul. Bugaj 15/17 wśród mieszkańców Warszawy. Realizujemy studium przypadku oparte na procesie rewitalizacji społeczno-kulturowej.  Przeprowadzamy cykl badań kulturowych, socjologicznych, wizualnych, którym towarzyszą "interwencje" - działania o charakterze performatywnym. Wynikiem projektu jest raport z badań i ekspertyz oraz publiczna prezentacja rezultatów projektu połączona z panelem eksperckim podsumowującym to interdyscyplinarne przedsięwzięcie.
Liczymy, że realizacja projektu przyniesie wkład w dyskusję nad ochroną dóbr kulturowo-społecznych, jakie stanowią historyczne pracownie artystyczne oraz przyczyni się do utworzenia z pracowni Zbigniewa Maleszewskiego aktywnego punktu na mapie społeczno-kulturowej Warszawy.
Miejscem realizacji projektu jest pracownia Zbigniewa Maleszewskiego, ul. Bugaj 15/17 lok.2 w Warszawie, tam też mieścić się będzie biuro projektu (siedziba Fundacji na rzecz Rzeźby Polskiej im. Z. Maleszewskiego). Założenia merytoryczne projektu.
Projekt jest realizowany w kontekście działań Zespołu ds. Historycznych Pracowni Artystycznych (HPA) Miasta Stołecznego Warszawy, który w 2018 roku nadał pracowni Zbigniewa Maleszewskiego status Historycznej Pracowni Artystycznej Warszawy. 
HPA to wypadkowa w dialogu między artystami i odbiorcami sztuk wizualnych. Celem HPA jest kształtowanie aktywnych odbiorców sztuki. Stąd nasz pomysł na projekt, który z jednej strony zakłada zbadanie specyficznego dla tego miejsca środowiska społeczno – kulturowego, z drugiej strony angażuje w swoje działania wszystkie n/w grupy społeczne, zarówno odbiorców poruszających się "płynnie" w tematyce sztuki współczesnej, jak i osób niezwiązanych z tematem, środowisko związane z artystą (przyjaciele, artyści, mecenasi, znajomi), osoby zainteresowane życiem i twórczością Zbigniewa Maleszewskiego,
W ramach projektu realizowane są działania o charakterze badawczym, warsztatowym artystycznym:
• studium kulturowe i społeczne , 24 wywiady, opracowanie wyników badań,
• przeprowadzenie 4 wydarzeń :
• spotkanie środowiskowe i sąsiedzkie , warsztaty badań wizualnych dla studentów szkół artystycznych i nie – artystycznych
• warsztaty  poświęcone analizie potencjału ekonomicznego i komunikacyjnego dla studentów kierunków ekonomicznych oraz psychologicznych 
• "interwencja" polegająca na realizacji dzieła sztuki przez artystę sztuk wizualnych wchodzącego w dialog z przestrzenią pracowni oraz z dorobkiem artystycznym i kolekcjonerskim Zbigniewa Maleszewskiego,
• debata z udziałem ekspertów realizujących projekt, prezentacja rezultatów projektu

Wystawa Solidarność to Sztuka


W piwnicy, pracowni rzeźby Zbigniewa Maleszewskiego, mieściła się drukarnia solidarnościowego podziemia, zapraszamy do obejrzenia wystawy jej poświęconej.

Jak wyglądała podziemna drukarnia Solidarności?

Zaprezentowane zostaną oryginalne przedmioty związane z funkcjonowaniem drukarni oraz proces tworzenia wydawnictw drugoobiegowych. Wyeksponowane będą także znaki wydawnicze oraz swoista estetyka bibuły, nierozłącznie związane także z dostępnymi technikami powielania.

Co w niej drukowano?

Wyeksponowane zostaną oryginalne druki powielane w drukarni, zarówno periodyki, jak i druki ulotne oraz literatura polska i światowa z peerelowskiego indeksu.

Co za to groziło?

Wprowadzenie do obiegu druków nielegalnych spotykało się z represjami ze strony władz, z internowaniem włącznie w okresie stanu wojennego. Stąd też drukarnia była dobrze zakonspirowana i ukryta, o czym także traktować będzie część wystawy. Nie bez znaczenia była w tym kontekście AK-owska przeszłość i doświadczenie konspiracyjne właściciela piwnicy - Zbigniewa Maleszewskiego.

O fenomenie wydawnictw drugiego obiegu w Polsce.

Choć nie zawsze były to nielegalne wydawnictwa to jednak drugi obieg funkcjonuje w Polsce od wieku XIV. Dopiero czasy cenzury zrównały wydawnictwa nielegalne z wystąpieniami przeciw reżimowi, a w obawie przed represjami sprowadzono wydawnictwa do zakonspirowanego podziemia.Organizatorzy:
Fundacja Rzeźby im. Zbigniewa Maleszewskiego
Twórcza 10

Patronat:
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Partnerzy wystawy:
Ośrodek KARTA
Fundacja Hereditas
Fundacja Art Transfer
Akademia Znajomych / Friends' Academy

GODZINY OTWARCIA
Wtorek: 17.00 – 20.00
Środa: 17.00 – 20.00
Czwartek: 17.00 – 20.00
Piątek: 18.00 – 22.00
Sobota: 15.00 – 22.00

Cena biletu - 10 zł

Oprowadzenia odbywa się o pełnych godzinach

Rezerwacje indywidualne i grupowe pod adresem e-mail: biuro@fundacjarzezby.pl oraz pod nr telefonu 511 765 973
DARCZYŃCY